PMI 1R32-06B2-1FSWC-565-757-0.018 pmi丝杆生产厂家   产品参数

PMI 1R32-06B2-1FSWC-565-757-0.018 pmi丝杆生产厂家

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
32
导程
6
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
32.7
钢球直径
3.969
精度等级
5
螺母直径
62
法兰直径
88
螺母长度
63
螺母安装 PCD
75
额定动负载 CaN
2410
额定静负载 C0aN
6900
有效圈数
2.5x2
轴向间隙
0
最大行程
565
丝杠全长
757
导程精度代表运行距离误差 ep
0.03
导程精度变动 vu
0.018
轴心跳动
单位重量 kg
PMI 1R32-06B2-1FSWC-565-757-0.018 pmi丝杆生产厂家此型号部分数据来源于PMI 1R25-10A2-1FSWC-370-533-0.018 pmi滚珠丝杠名称